ویدئووال

touchtvامروزه تصویر و تصویر سازی در ابعاد بزرگ کارایی های بی شماری از جمله تبلیغات ،سرگرمی و اطلاع رسانی پیدا کرده است ،ویدئو وال به شکل ها و ابعاد گوناگون عرضه می گردد،از 60 " تا 300" (اینچ) تشکیل شده ،که یا بر دیوار سازمان و یا محیطی سرپوشیده ،ویا به شکل میز های استراتژیک بزرگ و یا در قالب شبکه های تلویزیونی ( مانیتور لمسی )و اطلاع رسانی مورد استفداه قرار می گیرد.

حال شرکت دانش آوران گامی به سوی آینده برداشته،به گونه ایی که تمامی حالت های ویدئو وال را چه به صورت میز چه نصب بر روی دیوار و.. را قابلیت لمسی شدن آن هم به تعداد 10 نفر هم زمان را به آن می دهد.

 کلیپ های مرتبط با این موضوع را در  http://www.aparat.com/daneshavaran  دنبال کنید.