تلویزیون و مانیتور لمسی برای انبوه سازان

تلویزیون و مانیتور لمسی برای انبوه سازان

تاچ فریمتلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی ) ایی که توسط شرکت دانش آوران عرضه می شود می تواند در دفاتر فروش انبوه سازان و هم چنین در معاملات ملکی های معتبر مورد استفاده قرار گیرد بدن گونه که می توانند عکس هایی از  داخل منازل و نمای خارجی آن،ویا حتی قبل از اتمام ساختو .. با نرم افزارهای مربوطه تور مجازی ساخته و یا تصاویر سه بعدی ساختمان ونمای مورد نظر را به تصویر کشیده و در با تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی ) شرکت دانش آوران با لمس کردن سطح صفحه کار موس را انجام دهید که می تواند در دید مشتر و سطح کار ارائه شده بسیار تاثیر گزار باشد.

حتما مشاهده نمایید

 

  کلیپ های مرتبط با این موضوع را در  http://www.aparat.com/daneshavaran  دنبال کنید.