تلویزیون و مانیتور لمسی در بیمارستان

تلویزیون و مانیتور لمسی در بیمارستان

تلویزیون لمسیشرکت دانش آوران در اقدامی بی سابقه در کشور ،قدم در عرضه ی تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی ) به بیمارستان ها نموده است.

از جمله کاربردهای آن می توان تحلیل اساتید در مورد بیمار،عکس های آن،توضیح دادن به دانشجویان،حتی در مطب دکتران عزیز کشورمان می تواند تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی ) مورد استفاده قرار گیرد،در مطب دکتر می تواند عملی که قرار است بر روی بیمار صورت بگیرد،و یا دقیقا بیمار از کدام ناحیه آسیب دیده،با تجه به این که آی پد و اپلیکیشن های آن به وفور از این دست نمایش های گرافیکی را شامل می شود،به بیمار نشان دهند.

وی با سایر پزشکان در مورد عملی خواص و ... مذاکراتی داشته باشند.

 

هم چنین می توان در بخش آسیب شناسی مورد
استفاده قرار گیرد به گونه ایی که تلویزیون لمسی ( مانیتور لمسی )را به دستگاه میکروسکوپ متصل کرد و تصویر آن را به تلویزیون لمسی داد و سپس با انگشتان دست و با دیدی راحت و چند نفره آن را بزرگتر کرد .که در زیر عکس آن را می بینید. شرکت دانش آوران قادر است این تکنولوژی را که اخیرا در آلمان مورد استفاده قرار گرفته را در اختیار هموطنان و پزشکان عزیزمان قرار دهد.

  کلیپ های مرتبط با این موضوع را در  http://www.aparat.com/daneshavaran  دنبال کنید.


touchtv