میز لمسی کتابخانه

میز لمسیمیز لمسی کتابخانه ای،ساخت شرکت دانش آوران با تحولی نوین در عرصه  تکنولوژی های نوین آموزشی، مورد استقبال کتابخانه های دانشگاه ها و موسسات آموزشی قرار گرفته است از این میز های تاچ و یا میزهای لمسی را می توان در جهت جستجوی کتاب، مطالعه کتاب، بررسی نسخ خطی، پژوهش در اینترنت و بسیاری از قابلیت های دیگر ، بهره برد. به دلیل استفاده ازتکنولوژی مولتی تاچ تا 10 کاربر همزمان میز لمسی می توان پشتیبانی بالایی در عملکرد دستگاه را برای شما رقم خواهد زد.