مانیتور تاچ جهت ارائه و آموزش

 

مانیتور های مولتی تاچ، شرکت دانش آوران، در سایز های متفاوت لمسی ،تلویزیون مولتی تاچ 32 اینچ، 42 اینچ، 50 اینچ، 55 اینچ، 65 اینچ، 70 اینچ و 80 اینچ ،موجود و قابل ارائه می باشد.

این ماتیتورهای مولتی تاج و یا به عبارتی 10 کاربره،...

     کاتالوگ مانیتور لمسی 80 اینچ                                               

تلویزیون لمسی

    کاتالوگ مانیتور لمسی 70 اینچ

مانیتور لمسی 70 اینچ  

    کاتالوگ مانیتور لمسی 65 اینچ

تلویزیون لمسی

   کاتالوگ مانیتور لمسی 55 اینچ

تلویزیون لمسی