لیست قیمت لپ تاپ

قیمت روز لپ تاپ و تبلت

No MODEL CPU  Ram HDD VGA OS LED OTHER بدون گارانتی باگارانتی

LENOVO

1 G500 1005 2 500 INTEL D 15 پاریز    
2 B590 1005 2 500 INTEL D 15 پاریز    
3 2020 4 500 1G D 15 -    
4 G5070 corei3  4 500 2G D 15 -    
5 corei5 6 1Tra 2G D 15 -    
6 G505 2100 4 500 1G 8 15 -    
7 G510 corei5  4 500 2G D 15 پاریز    
8 corei7  8 1Tra 2G D 15 -    
9 z510 corei5  8 1Tra 2G D 15 سفید      
10 corei7  6 1Tra 2G D 15 -    

ASUS

11 K550 corei5  6 1Tra 2G D 15 bag    
12 K550LN corei7  8 1Tra 2G 840 D 15 bag    
13 A550 corei3  4 500 2G D 15  bagسفید مشکی      
14 X550 corei5  4 750 2G D 15  bagسفید    

ACER

15 E1 corei3  4 500 1G D 15 -    
16 corei3  4 500 2G D 15 -    
17 corei5 4 500 1G D 15 -    
18 corei5  4 500 2G 8 15 گرین    
HP
19 450 corei5  4 750 2G D 15 -    
20 Hp1000 corei3  4 500 1G D 14 -    
No

TABLET

بدون گارانتی باگارانتی
 
21 Yoth 2  8G 7" ماکروتل -  
22 X1 16G 7"ماکروتل -  
23 M1 8G 8"ماکروتل -  
 
24 I life 702  7"  8G  سازگار no sim -  
25 I life 704DCM  7"  8G مشکی سازگار -  
26 I life kids tab  7"  8G صورتی آبی سازگار no sim -  
 
27 PIERR CADIN -  
 
28 FE 170 CG 8G  7"    
29 FE 175 CG 8G  7"    
 
30 LG Gpad 8.3  16G 8" 2سال مدیا -  
 
31 Alcatel pop7 8G 7" یاس FILIP cover  -  
32 Alcatel pop8 8G 8" یاس FILIP cover  -  
 
33 Lenovo Mix II آوات -  
34 LENOVO B6000 8" سازگار -  
35 LENOVO B800010" هماهنگ -  
36 LENOVO A1000 4G  7"     
37 LENOVO A5500  16G  8"هماهنگ   -  
38 LENOVO A3000  16G  7" سازگار -  
39 LENOVO A3500  16G  7" کرین -  
40 LENOVO S5000  16G  7"   -  
41 LENOVO S6000  16G 10"سازگار  -  
42 LENOVO A7600  16G 10"  سازگار  -