کلاس زبان دبستانی ها

بسته کمک آموزشی کلاس زبان دبستانی ها

ساعت ها آموزش در محيط انيميشن

ديکشنري تصويري گويا و آکسفورد

تمرين تايپ از لغات جديد

کتابخانه شامل ده ها داستان به صورت انيميشن

آزمون تمرين و بازي

ده ها ساعت کارتون آموزشي

برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین اثر آموزشی

قابل اجرا در پلیرهای خانگی

مخصوص دانش آموزان دوره ابتدایی

سال ششم ابتدایی

بسته کمک آموزشی سال ششم ابتدایی

آموزش دروس ریاضی - فارسي- علوم و قرآن در محيط انيميشن

 ديکته گوي هوشمند

آزمون های هوشمند  براي کليه دروس

آموزش مباحث تربيت بدني در قالب بازي

آموزش تايپ فارسي

آموزش نقاشی و بهمراه صدها بازی وکارتون های

آموزش ويندوز و مباني کامپيوتر

 برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین اثر آموزشی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

بدون نیاز به فعال سازی

سال پنجم ابتدایی

بسته کمک آموزشی سال پنجم ابتدایی

شامل آموزش کلیه دروس (ریاضی- فارسی - علوم قرآن- دیکته - اجتماعي) بصورت عملي  دیکته گوی هوشمند

سالن امتحانات نهايي وپرسشگر هوشمند و طبقه بندي شده براي کليه دروس

آموزش و تمرین تایپ فارسی

آموزش نقاشی و بهمراه صدها بازی وکارتون

آموزش ويندوز و مباني کامپيوتر

برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین اثر آموزشی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

بدون نیاز به فعال سازی

سال چهارم ابتدایی

بسته کمک آموزشی سال چهارم ابتدایی

شامل آموزش کلیه دروس (ریاضی- فارسی  علوم قرآن- دیکته) به صورت عملي  

دیکته گوی هوشمند

سالن امتحانات نهاييپرسشگر هوشمند برای کلیه دروس

آموزش و تمرین تایپ فارسی

آموزش نقاشی و بهمراه صدها بازی وکارتون

آموزش ويندوز و مباني کامپيوتر

برگزیده پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال به عنوان بهترین اثر آموزشی

بر اساس آخرین تغیرات کتب درسی

بدون نیاز به فعال سازی