نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مدارس هوشمند زير غبار آموزش سنتي نوشته شده توسط علی طباطبایی 7009
26000 مدرسه هوشمند در سراسر کشور نوشته شده توسط علی طباطبایی 5101
تلاش آموزش وپرورش در راستاي هوشمند سازي نوشته شده توسط علی طباطبایی 4908
آغاز به كار نخستين مدرسه هوشمند قرآني درشهرستان هويزه نوشته شده توسط علی طباطبایی 4359
هوشمندسازی مدارس متوقف نشده است نوشته شده توسط علی طباطبایی 4852
آشنایی با میکروسکوپ و انواع آن; نوشته شده توسط علی طباطبایی 11114
تولید برد هوشمند توسط فرزندان ایران زمین نوشته شده توسط علی طباطبایی 7986