نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
هوشمند سازي مدارس مطالبه عمومي است نوشته شده توسط علی طباطبایی 5186
مدارس هوشمند زير غبار آموزش سنتي نوشته شده توسط علی طباطبایی 7138
26000 مدرسه هوشمند در سراسر کشور نوشته شده توسط علی طباطبایی 5155
تلاش آموزش وپرورش در راستاي هوشمند سازي نوشته شده توسط علی طباطبایی 4970
آغاز به كار نخستين مدرسه هوشمند قرآني درشهرستان هويزه نوشته شده توسط علی طباطبایی 4409
هوشمندسازی مدارس متوقف نشده است نوشته شده توسط علی طباطبایی 4912
آشنایی با میکروسکوپ و انواع آن; نوشته شده توسط علی طباطبایی 11497
تولید برد هوشمند توسط فرزندان ایران زمین نوشته شده توسط علی طباطبایی 8192