نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبدیل شیشه به تلویزیون اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 757
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 639
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 503
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 584
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 527
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1198
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2279
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2154
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 48996
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 3911