نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبدیل شیشه به تلویزیون اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 943
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 787
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 620
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 726
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 671
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1314
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2386
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2285
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 64385
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 4018