نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبدیل شیشه به تلویزیون اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 814
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 688
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 545
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 632
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 571
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1233
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2315
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2190
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 53963
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 3944