نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تبدیل شیشه به تلویزیون اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 879
تابلوی مجازی هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 738
تابلو راهنما در پاساژ اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 587
بازی اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 680
آینه هوشمند اینتراکتیو نوشته شده توسط نمازی 624
وضعیت مدارس ایران در مقایسه با بقیه کشورها چگونه است؟ نوشته شده توسط نمازی 1272
نقشه ی راه هوشمندسازی مدارس نوشته شده توسط نمازی 2354
تنوع در سایز بردهوشمند ایران نوشته شده توسط علی طباطبایی 2238
آدرس و شماره تماس وزارت آموزش وپرورش نوشته شده توسط علی طباطبایی 59277
مناسب سازی تجهیزات و فضاهای آموزشی، شادی و نشاط دانش آموزان را در بردارد نوشته شده توسط علی طباطبایی 3983